Pressmeddelanden

Valberedning i ASTG utsedd

Vid extra stämman i maj 2015 beslutades att valberedningen i ASTG ska bildas bestående av minst tre representanter för bolagets större aktieägare. Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete och revision när så ska ske.

Valberedningen inför årsstämman 2015 i ASTG består av följande personer:

Henrik von Essen

Jan-Axel Näsman

Tomas Fagergren

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

ASTG AB

Att: Valberedningen

Isafjordsgatan 32 B

164 40 Stockholm

Förslag kan även lämnas per e-post till valberedning@astg.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 10 juni 2015.

Valberedningens förslag kommer att presenteras senaste den 16 juni 2015 på bolagets hemsida.

STOCKHOLM, SVERIGE, 28 maj 2015

För mer information, kontakta:
Jan Otterling, VD/CEO
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00,
jan.otterling@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter