Pressmeddelanden

Ulf Sundqvist ny tf. VD i ASTG AB (publ).

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att Ulf Sundqvist har utsetts till ny tf. VD i ASTG AB. David Svenn har därmed, i anledning av att han kandiderar som ordförande för styrelsen, entledigats från sitt uppdrag som tf. VD.

Kista den 14 maj 2019.

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

David Svenn, styrelseledamot.
Telefon: 070-331 09 95

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 13.44  CEST.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2020-05-18
Regulatorisk
2020-05-18
Regulatory
2020-04-20
Regulatorisk
2020-04-20
Regulatory
2020-04-03
Regulatorisk
2020-04-03
Regulatory
1
2
...
13
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter