Pressmeddelanden

Tilläggsavtal till revers mellan ASTG AB (publ) och Lars-Otto Hylbo Förvaltning i Svedala AB

Det reversavtal, som Bolaget tidigare har informerat om, med Lars Otto Hylbo Förvaltnings i Svedala AB ("LOP") och Bolaget, av den 11 juni 2018, har omförhandlats enligt följande:

Bolaget och LOP har slutit ett tilläggsavtal innebärande att avtalet inte längre innehåller en bestämmelse om återbetalning genom kvittningsemission. Villkoren för kvittningsemissionen, om konvertering till två miljarder aktier med en viss konverteringskurs, kvarstår därmed inte längre. Reversen förfaller till betalning den 31 mars 2019.

24 oktober 2018

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, KONTAKTA:

David Svenn, tf VD
070-331 09 95
david.svenn@advokaterna.org 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-10-25
Regulatorisk

ASTG AB har per den 24 oktober 2018 genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista.

2018-10-25
Regulatorisk

ASTG AB (publ) meddelar härmed att Otto Persson, på egen begäran, lämnar sitt styrelseuppdrag i ASTG AB (publ) i förtid per denna dag.

2018-09-24
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG AB (publ) ("Bolaget") lämnar härmed information om antennprojektet och utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB.

2018-09-24
Regulatorisk

ASTG AB (publ) har två olika skulder som kan innebära emission av nya aktier. Dessa har tidigare offentliggjorts. ASTG AB (publ) offentliggör nu villkor som tidigare inte har offentliggjorts.

2018-09-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till stämman börjar kl. 12.15.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.