Pressmeddelanden

Teckningsoptionsprogram 2017 fullt nyttjat för nyteckning av aktier

Företaget har fått totalt 2 750 000 SEK kontant för konvertering av teckningsoptioner till aktier

Teckningsoptionerna enligt teckningsoptionsprogram beslutat av styrelsen den 14 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, har nyttjats till fullo. Bolagets aktiekapital ökar härigenom med 129 917,90 SEK medan antalet aktier i bolaget ökar med 1 897 444 och ger en utspädning om 6,897 procent.

Aktiekapitalet uppgår härefter till 1 006 820,09 SEK medan antalet aktier uppgår till 14 704 554, varav 295 302 A-aktier och 14 409 252 B-aktier. Under fjärde kvartalet 2019 beslutad, men ännu ej registrerad, nyemission är inte inkluderad häri, men den angivna utspädningen beräknas inklusive nyemissionen.

Företaget har fått totalt 2 750 000 SEK kontant för konvertering av teckningsoptioner till aktier.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +44-7444 475949

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januar 2020 kl. 11.00 CET.

Filer för nedladdning
2020-04-03
Regulatorisk
2020-04-03
Regulatory
2020-02-19
Regulatorisk
2020-02-19
Regulatory
1
2
...
32
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter