Pressmeddelanden

Representanter för Bolaget har besökt kunden spanska Indra

Representanter för Bolaget har besökt kunden spanska Indra ASTG AB:s styrelseledamot Olov Widigsson jämte störste aktieägaren Reidar Östman har nu i enlighet med vårt löfte till markanden besökt spanska Indra.

Vi finner ingen som helst anledning att linda in vad som sades på mötet i fina ord och fraser, utan redovisar bara verkligheten sådan den är.
 

- Tre gånger under mötet upprepade Indras högste chef för satellitdelen att vi kom minst ett år för sent.

- Indra var tydliga med att ASTG AB:s företrädare uppträtt oärligt i ett antal frågor.

- Redan i början av 2014 uppstod leveransstörningar kring radomerna.

- Idag har Indra tvingats ta in minst två nya leverantörer och kommer hädanefter alltid att kräva böter för förseningar och uteblivna leveranser.

- Indra kommer i fortsättningen att kräva full dokumentation istället för det lappverk ASTG AB gett dem.

- Med anledning av denna oseriösa behandling, de med all rätt anser sig utsatta för av ASTG AB är kommande 2-8 antenner som ska byggas på P7-basen inte tillgängliga för ASTG AB.

- På frågan om vi har någon som helst möjlighet att komma i fråga längre fram blev svaret att De är mycket intresserade av vår ( ASTG AB:s ) P9-antenn, det vill säga den mindre modell som framtagits för israeliska IAI.

- Nära kontakter kommer nu att hållas mellan bolagen ( ASTG AB och Indra ) och ett besök av Indra planeras till årsskiftet. 

4 september 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-11-05

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 09.00.

2015-11-03

För att ta till vara bolagets produktvärden och till fullo ge dessa så goda förutsättningar som möjligt att bli en försäljningssuccé, har vi knutit tre operativa nyckelpersoner till bolaget.

2015-10-23

ASTG AB har nu förvärvat de av C2SAT Communications AB:s och C2SAT Communications Technology AB:s sedan konkursen vilande rörelserna från konkursbona. ASTG AB:s förvärv har skett med den rätt respektive säljare må haft tillgång till i de förut bedrivna rörelserna.

2015-10-15

Den nya styrelsen i ASTG AB, har nu fått bekräftat att, Gästrike Invest AB fått samtliga sina aktier i ASTG AB försålda. Vi har idag, sedan i somras, en helt ny ägarstruktur i ASTG AB, där Gästrike Invest AB:s tidigare roll i och runt ASTG AB, tillhör just det som varit. Detsamma gäller Exeotech Invest AB.

2015-10-15

Vi har under de senaste veckorna mottagit ett antal skarpa förfrågningar rörande ASTG AB:s helägda dotterbolag AIMS AB. Frågeställare är företag lokaliserade både i Europa och Asien. Vi har även besökt ett företag med global försäljning där det "visade sig" att AIMS AB:s produkter redan är implementerade i maskiner för automatiserade gruvor i främst Australien och Chile. Denna marknad är mycket intressant då just automation i gruvor är framtiden.

2015-10-14

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

As previously informed ASTG's new board of directors and principal owner have been in discussion with GEM Global Yield Fund LLC SCS and GEM Investments America LCC with the purpose of rescinding the financing agreement entered into by the parties.

<<
1
...
10
11
12
13
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.