Pressmeddelanden

Påminnelse: ASTG-nyemission öppen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Påminnelse om att alla intresserade investerare fortfarande kan delta i företrädesemissionen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Advanced Stabilized Technologies Group påminner investerare om att det fortfarande är möjligt att delta i den pågående företrädesemissionen för Advanced Stabilized Technologies Group fram till fredag 13 december, klockan 16.00.

Ansökningsformulär och relevant material kan laddas ner här:

https://eminova.se/wp-content/uploads/2019/06/ASTG_Anm%C3%A4lningssedel_UF.pdf

https://eminova.se/uppdrag/advanced-stabilized-technology-group-ab/

Anmälningssedeln kan också användas som ett alternativ till handel via banker och investeringsmäklare, inklusive användning av teckningsrätter som innehas men ännu inte använts.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +44-7444 475949

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2020-04-03
Regulatorisk
2020-04-03
Regulatory
2020-02-19
Regulatorisk
2020-02-19
Regulatory
1
2
...
32
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter