Pressmeddelanden

Lars Jehrlander anställs på 20%

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

Under sin yrkeskarriär har Lars Jehrlander innehaft bland annat följande poster;

SWE-DISH Satellite Systems: VD, Nov 2002-Nov 2009

BlueFactory: President, Feb 2002-Okt 2002

Allgon Systems AB: President, Okt 2000-Feb 2002

Ericsson: Controller, General Manager Marketing & Sales, Director, VP Business Operations mm, 1982-Sept 2000

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

- Jag har allt sedan mitt tillträde i ASTG AB varit övertygad om att bolagets produkter, med rätt folk på rätt plats har stora möjligheter att erhålla både nationellt liksom internationellt erkännande. Idag är jag på intet sätt ensam i denna tro, som i allra högsta grad varit min största drivkraft genom hela städnings och upprustningsprocessen. Lars Jehrlander är ytterligare ett bevis för att ASTG AB och dess produkter idag verkligen attraherar nyckelspelare eller ett ännu bättre epitet, giganter inom gebitet. Jag ser det som en stor förmån att få ha Lars Jehrlander som bollplank och rådgivare. Betänk att Lars Jehrlander ledde SWE-DISH Satellite Systems på en fantastisk resa som slutade med att DataPath Inc köpte upp bolaget 2007. Lars Jehrlander arbetade vidare i bolaget och var även delaktig då Rockwell Collins Inc förvärvade DataPath/SWE-DISH i juni 2009.
Jag lyfter på mössan trots bister vinterkyla och hälsar Lars välkommen in i "hetluften". 

23 november 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2016-01-18

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

2016-01-15

ASTG AB kan idag meddela att långsiktigt samarbete ingåtts med spanska Indra Sistemas S.A. Initialt kommer ASTG att tillsammans med Indra leverera 10 system under 2016 till den marina marknaden i Europa. Utöver detta kommer ASTG omedelbart att ta hand om de reglerproblem på två system som ASTG levererade under 2014.

2015-12-30

Den 29 december samt idag har Andreas Adelgren, vd för ASTG AB, minskat sitt innehav med 865 000 aktier. Andreas Adelgrens aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 6 500 000 stycken.

2015-12-22

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

2015-12-21

Uppgörelsen mellan ASTG AB och Exeotech Invest AB, rörande ASTG ABs fordran gentemot Exeotech Invest AB, har allt sedan överenskommelsens upprättande löpt helt i enlighet med vad som avtalats.

2015-12-18

ASTG AB har idag erhållit en skarp förfrågan på ett antal P7:or från spanska Indra Sistemas S.A. NDA är undertecknat mellan parterna och Indras specifikation är genomgången och behandlad med gott resultat.

<<
1
...
8
9
10
11
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.