Pressmeddelanden

Kvittningsemission avseende skuld till R. Östman Invest AB samt uppgift om övergång från BTB till b-aktier i anledning av slutförd nyemission.

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att ASTG AB, i samförstånd med R. Östman Invest AB, utnyttjar den option som ASTG AB har haft i skuldebrevet gentemot R. Östman Invest AB att, på ASTG ABs begäran, påkalla kvittningsemission för kvittning av den utestående skulden mot aktier i bolaget. Kursen är, efter att sammanläggningen av aktier slutligen har registrerats, 2,4 kr per aktie. Antal aktier som emitteras är 833 333 aktier.

Bolaget meddelar samtidigt att registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket har slutförts varför BTB:er kommer att övergå till b-aktier, detta beräknas ske mellan den 19-20 juni 2019.

Kista den 13 juni 2019.

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

David Svenn, ordförande.
Telefon: 070-331 09 95

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 13.02  CEST. 

Filer för nedladdning
2020-05-18
Regulatorisk
2020-05-18
Regulatory
2020-04-20
Regulatorisk
2020-04-20
Regulatory
2020-04-03
Regulatorisk
2020-04-03
Regulatory
1
2
...
13
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter