Pressmeddelanden

Inställd Extrastämma i ASTG den 5/8 2015

I juli kallade dåvarande styrelsen i ASTG till extra stämma efter begäran från en grupp huvudägare.

På dagordningen stod val av ny styrelse. Då ny styrelse redan kunde väljas på Årsstämman den 30/7 2015 finns inget att avhandla på den utlysta extra stämman.

Orsaken till huvudägarnas kallelse till extra stämma grundade sig på en stor osäkerhet huruvida Årsstämman skulle bli av eller inte mot bakgrund av dåvarande styrelses historik av framflyttade Årsstämmor.

3 augusti 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter