Pressmeddelanden

Information med anledning av teckningsoptionsprogram 2017

Med anledning av att bolaget mottagit många frågor från aktieägarna gällande det teckningsoptionsprogram som emitterades av styrelsen den 14 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma ("Teckningsoptionerna"), vill bolaget lämna följande information.

Det är bolagets uppfattning att Teckningsoptionerna, efter omräkning med anledning av skydd mot utspädning men före beslut om nyemission enligt pressmeddelande från den 24 oktober 2019 ("Nyemissionen"), berättigar till teckning av 948 722 aktier till en teckningskurs om ca 2,90 SEK per aktie. Vid omräkning med anledning Nyemissionen, under förutsättning att denna tecknas till fullo, berättigar Teckningsoptionerna till teckning av 1 897 444 aktier till en teckningskurs om ca 1,45 SEK per aktie. Sammanfattningsvis innebär detta att Teckningsoptionerna, med hänsyn till skydd mot utspädning, alltid medför en maximal utspädning av aktiekapitalet om 6,897 procent.

Teckningsoptionerna måste utnyttjas senast den 31 december 2019. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget en likvid om 2 750 000 SEK

22 November 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

Email: carsten.drachmann@astg.se 

Telefon: +44-7444 475949

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 12.00 CET. 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2020-02-19
Regulatorisk
2020-02-19
Regulatory
2020-01-08
2019-12-18
Regulatorisk
2019-12-18
Regulatory
1
2
...
32
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter