Pressmeddelanden

IAI bekräftar och utökar ordern till ASTG

Israeliska IAI (Israel Aerospace Industries) har per denna dag meddelat att de väljer att utöka ordern från 19 till 23 satellitantenner så kallade P9:or. Vissa smärre förbättringar har även utförts av vårt team lett av projektledare Thomas Sellander. Leveranser kommer att påbörjas i mars 2016. ASTG AB anser sig med all tydlighet inte ha utrymme för några förseningar eller historiska utsvävningar, då hela affären är avhängd av att ASTG AB levererar första antennen i mars månad.

Olle Widigsson, ytterst ansvarig för IAI-projektet lämnar följande kommentar;

- Vi är oerhört tacksamma för det förtroende IAI valt att ge oss. Att antennen är av världsklass är en sak, men här har det även handlat om att visa att ASTG AB genomgått en genomgripande städning, både finansiellt och resursmässigt. Vi har under hela hösten varit tydliga mot andra presumtiva kunder med att vårt absoluta huvudfokus rent affärsmässigt är att, först se till att ära vårt åtagande gentemot IAI. Jag vill passa på att vara öppen med att intresset och offertförfrågningarna runt P9-antennen varit påtagliga sista månaden.

17 november 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B,
164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2016-01-18

ASTG har nu tillsatt en valberedning där både stora och små aktieägare har möjlighet att få representation. Trion består av Reidar Östman, Björn Holmgren och Leif Daruk.

2016-01-18

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

2016-01-15

ASTG AB kan idag meddela att långsiktigt samarbete ingåtts med spanska Indra Sistemas S.A. Initialt kommer ASTG att tillsammans med Indra leverera 10 system under 2016 till den marina marknaden i Europa. Utöver detta kommer ASTG omedelbart att ta hand om de reglerproblem på två system som ASTG levererade under 2014.

2015-12-30

Den 29 december samt idag har Andreas Adelgren, vd för ASTG AB, minskat sitt innehav med 865 000 aktier. Andreas Adelgrens aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 6 500 000 stycken.

2015-12-22

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

2015-12-21

Uppgörelsen mellan ASTG AB och Exeotech Invest AB, rörande ASTG ABs fordran gentemot Exeotech Invest AB, har allt sedan överenskommelsens upprättande löpt helt i enlighet med vad som avtalats.

<<
1
...
8
9
10
11
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.