Pressmeddelanden

Förtydligande av rörelsekapitallån på 15 MSEK

Det tidigare tillkännagivna låneavtalet om 15 MSEK är ett kortfristigt lån som ska betalas tillbaka senast den 31 december 2019. Lånet har en löpande ränta på cirka 2% per månad.

Lånet planeras återbetalas med intäkterna från pågående leveransen, men kan också kvittas i samband med en eventuel publik emission, om styrelsen beslutar gennomforer en sådan.

5 september 2019

Carsten Drachmann, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Carsten Drachmann, CEO
Email: carsten.drachmann@astg.se
Telefon: +44-7444 475949

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 18.00 CET. 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter