Pressmeddelanden

Emissionsutfall, övertecknad emission.

Styrelsen i ASTG AB (publ) får härmed meddela att den nyemission som bolaget har låtit genomföra har tecknats till 122,05 %. Emissionen har således övertecknats och tilldelning kommer i första hand att ske till de som har tecknat med stöd av teckningsrätter.

24 april 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

David Svenn, tf VD
Telefon: 070-331 09 95

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 15.40 CET.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter