Pressmeddelanden

Consat Engineering och ASTG AB tecknar industriellt partnerskap

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

ASTG har i tidigare offentliggjord kommunikation meddelat att bolagets styrelse sett ett ökat behov av att finna en lämplig industriell partner för att samla den kompetens och stabilitet som behövs för att framgångsrikt ära ingångna leveransavtal samt lyckas i konkurrensen om nya affärer.

"Det är därför med stor entusiasm och tillförsikt som vi nu kan presentera CONSAT som vår industriella partner säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG. Vi har kunnat utbyta nödvändig information och gjort den samlade bedömningen att ett industriellt partnerskap har goda utsikter att bli framgångsrikt. Målet är att ASTG:s unika produkter och tekniska kunnande tillsammans med CONSAT:s marknadsnärvaro, storlek och personella expertis skall bli avgörande i de upphandlingar som bolaget är mitt uppe i avslutar Claes"

"Consat ser fram emot att som utvecklingspartner både förstärka och ge ASTG:s industrifas sitt stöd avseende såväl produktutveckling som effektivisering. Consat blir med sitt djupa teknikkunnande och sin storlek ett bra komplement till ASTG:s egna tekniska kompetens och domänkunskap. Vi ser stora möjligheter inom framför allt några av Consats kärnområden: inbyggd teknik, mekanik och produktionsteknik. Vi har även tagit del av den mycket omfattande upphandlingen av IMU:er där ASTG deltar och har tillsammans gjort den bedömningen att vi har goda möjligheter att stärka ASTG:s chanser att lyckas säger CONSATS Business Development Manager Ragnar Hallgren."

25 maj 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Claes Lindqvist, Ordförande Telefon: 070-593 4378

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 10.05 CET.

Om Consat Engineering AB

Consat Engineering AB är ett fristående ingenjörshus som grundades 1986. Företaget har verksamhetsområden, inom Elektronik & System samt Industriteknik. I koncernen ingår även bolagen Consat Telematics som utvecklar och levererar telematiksystem till kollektivtrafik, Consat Data som levererar IT-drift, molntjänster, hosting och telefoni samt Consat Sustainable Energy Systems AB som är verksamma inom energieffektivisering. Consat är verksamma i Partille, Göteborg, Stockholm, Norge, Kanada och Australien.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-09-24
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG AB (publ) ("Bolaget") lämnar härmed information om antennprojektet och utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB.

2018-09-24
Regulatorisk

ASTG AB (publ) har två olika skulder som kan innebära emission av nya aktier. Dessa har tidigare offentliggjorts. ASTG AB (publ) offentliggör nu villkor som tidigare inte har offentliggjorts.

2018-09-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till stämman börjar kl. 12.15.

2018-08-31
Regulatorisk
2018-08-29
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK (-2,5 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-3,2 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,004 SEK (-0,009 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-3,3 MSEK)
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 kl. 11.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.15.

2018-07-25
Regulatorisk
Styrelsen i ASTG AB (publ) har utsett advokaten David Svenn till ny tillförordnad VD i ASTG AB (publ) med start 25 juli 2018.
1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.