Pressmeddelanden

Avsiktsförklaring till aktieägarna i ASTG

Den nya styrelsen i ASTG väljer att kalla följande handlingsplan en avsiktsförklaring till samtliga aktieägare i ASTG. Vi är rörande överens om vem som varit förlorare under år av ouppnådda löften, uteblivna ordrar samt ett ständigt skriande behov av enorma kapitaltillskott från aktieägarna. Till dags datum har mer än 1 miljard SEK av aktieägarnas pengar försvunnit. Den 31/7 2015 meddelade vi att omgående diskussioner gällande frivilligt ackord skulle ske med fordringsägarna. Dessa diskussioner påbörjas redan denna dag.

Det heter att en kris är, eller åtminstone kan vara kreativetetens "moder" men detta är nu upp till bevis för ASTG.

Nedan följer nu tre alternativ som vi vill att Ni aktieägare skyndsamt tar ställning till. Ledorden för varje förslag är Rakhet, Öppenhet samt Ärlighet. Det finns ingen dold agenda utan vi presenterar bara verkligheten sådan den ter sig och Ert ställningstagande är för oss avgörande.

1. Vi vet idag att vi äntligen kan säga att vi har riktigt bra produkter. Kundintresse finns men fokus måste i dagsläget koncentreras till en kund nämligen israeliska IAI, Israel Aerospace Industries. För att vi ska säkerställa serieleveranser till IAI måste de senast i slutet av detta år få vad de önskar i form av material, tester och certifieringar ( militära ) Därefter kan vi verkligen blicka framåt och på allvar gå in i en ny ytterst spännande fas med IAI-projektet som övergår till serieleveranser. En sådan kvalitetsstämpel från ett företag av sådan dignitet som IAI har borgar verkligen för ringar på vattnet. Det finns idag ett antal aktörer som med spänning och intresse följer detta projekt.

För att "städa upp" i Bolaget ( ASTG ) och möjliggöra detta behöver vi skyndsamt låna 10 miljoner SEK från aktieägarna med löptid 2 månader. Lånet omvandlas efter dessa två månader till villkorat aktieägartillskott. För varje krona som lånas in erhålles en teckningsoption med rätt att teckna en ASTG-aktie till kursen 5 öre i mars 2017.

Lånet/det villkorade aktieägartillskottet skrivs på sådant sätt att vid ett eventuellt uppköp av Bolaget ges långivarna företrädesrätt. Maximal utspädning blir med detta upplägg 10 miljoner aktier i mars 2017. Vi reserverar oss för om intresset skulle visa sig större än för de planerade 10 miljonerna.

2. Samma låneupplägg som alternativ 1 dock med den stora skillnaden att vi enbart städar upp Bolaget samt säkerställer att serieleveranser till israeliska IAI möjliggörs. Vi, ASTG och dess aktieägare ämnar INTE åtnjuta dessa utan vi jobbar parallellt aktivt med en försäljning av Bolaget.

3. Ni aktieägare har av förklarliga skäl fått nog. Många gamla aktieägare har satsat oerhörda summor, en del har även dragit på sig lån för att kunna haka på i de senaste årens emissionsvändor. Vi förstår Er i så fall och kommer då att arbeta för en omedelbar försäljning av Bolaget. Självfallet blir priset därefter men vi är övertygade om att värden finns.

Begrunda nu dessa ord som säkert uppfattas lite okonventionella men vi är raka, öppna och ärliga och skäms inte för att visa lite behövlig empati.

Vi emotser svar från Er senast fredagen den 7 augusti.
Svar om deltagande med namn, personnummer, adress och telefonnummer mailas till styrelsens ordförande Nils Eriksson: nekonsult@tele2.se

OBS, glöm inte att ange storleken på lånet/det villkorade aktieägartillskottet samt vilket alternativ just Ni önskar!

Vid lyckat utfall kommer vår revisor Tobias Stråhle att upprätta alla handlingar.

3 augusti 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige 
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-08-10

För en dryg vecka sedan ( läs 30/7 2015 ) avsattes styrelsen i ASTG bestående av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen på Bolagets framflyttade årsstämma. De församlade aktieägarna, vars antal sällan tidigare skådats på någon stämma i detta Bolag var helt eniga om att NU får det vara nog. Olyckligtvis representerade varken Fredrik Nygren eller Henrik Von Essen bolaget på årsstämman så aktieägarnas kritik och säkert många frågor kom aldrig rätt personer till del. Ett sådant agerande kan inte försvaras utifrån det förtroendeuppdrag en styrelse har fått från aktieägarna.

2015-08-07

Styrelsen har per idag beslutat att förlänga svarstiden runt de tre alternativen i Avsiktsförklaringen till och med onsdagen den 12/8-15. Styrelsen har formligen blivit nedringd innevarande vecka, vilket vi absolut ser som positivt. Dock är vi ytterst begränsade då vi bara är tre till antalet men försöker verkligen vara så behjälpliga vi bara förmår.

2015-08-05

Styrelsen har per idag beslutat att tillsätta Andreas Adelgren som tillförordnad VD för Bolaget. Orsaken till förordnandet är att den nya styrelsen som tillträdde den 30 juli ej ännu haft tid att föra diskussioner med den VD som styrelsen avsett till posten, nämligen förra VD:n Jan Otterling.

2015-08-04

Den 14 juli meddelades marknaden att R Östman Invest AB kontrollerat av huvudägaren Reidar Östman jämte Reidar Östman privat kontrollerade cirka 33% av samtliga aktier och röster i ASTG. Detta föranledde budpliktsbud alternativt försäljning av aktier inom fyra veckor så att gränsen för det gemensamma ägandet hamnar under 30%.

2015-08-03

Den nya styrelsen i ASTG väljer att kalla följande handlingsplan en avsiktsförklaring till samtliga aktieägare i ASTG. Vi är rörande överens om vem som varit förlorare under år av ouppnådda löften, uteblivna ordrar samt ett ständigt skriande behov av enorma kapitaltillskott från aktieägarna. Till dags datum har mer än 1 miljard SEK av aktieägarnas pengar försvunnit. Den 31/7 2015 meddelade vi att omgående diskussioner gällande frivilligt ackord skulle ske med fordringsägarna. Dessa diskussioner påbörjas redan denna dag.

2015-08-03

I juli kallade dåvarande styrelsen i ASTG till extra stämma efter begäran från en grupp huvudägare.

2015-07-31

Den nya styrelsen i ASTG ( se nedan ) vill vara ytterst tydlig med att vi nu påbörjar ett intensivt städnings och räddningsarbete kring Bolaget. Vår målsättning är att vända på alla stenar, besöka kunder, bena ut kända liksom säkert okända fordringar mot Bolaget samt presentera verkligheten för marknaden och Bolagets hårt prövade aktieägare. Allt som är av väsentlig karaktär för Bolaget och dess ägare skall så fort det kommer oss till del kommuniceras.

<<
1
...
19
20
21
22
...
29
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.