Pressmeddelanden

ASTGs stamaktier omvandlas till B-aktier

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 24 januari 2018 i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) kommer befintliga stam-aktier att ersättas av B-aktier. I samband med stämman beslutades att emittera 29 530 208 A-aktier till Reidar Östman via R-Östman Invest AB, 556312-6480. Dessa A-aktierna kommer inte att vara föremål för handel. Efter omvandling av stam-aktier samt efter de två nyligen genomförda emissionerna har bolaget 730 269 802 utestående aktier (29 530 208 A-aktier och 700 739 594 B-aktier).

Advanced Stabilized Technologies Group ABs (ASTG) aktie med kortnamn ASTG MTF kommer att ersättas av ASTG MTF B.

Samtliga aktier kommer automatiskt att omvandlas i Euroclears VP-system, varvid ASTGs B-aktier beräknas levereras till respektive ägares VP-konto eller depå onsdagen den 11 april 2018.

På grund av omvandlingen kommer sista handelsdagen för ASTG MTF att vara fredagen den 6 april 2018 och första dag för handel i ASTG MTF B blir måndagen den 9 april 2018.

3 april 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Per Stenfeldt, CFO
e-post: per.stenfeldt@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-08-31
Regulatorisk
2018-08-29
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK (-2,5 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-3,2 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,004 SEK (-0,009 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-3,3 MSEK)
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 kl. 11.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.15.

2018-07-25
Regulatorisk
Styrelsen i ASTG AB (publ) har utsett advokaten David Svenn till ny tillförordnad VD i ASTG AB (publ) med start 25 juli 2018.
2018-07-25
Regulatorisk

Styrelsen i ASTG AB (publ) och Ulf Sundqvist har kommit överens om att Ulf Sundqvist avslutar sitt uppdrag som tillförordnad VD inom ASTG AB.

2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-06-19

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.