Pressmeddelanden

Orderingång september 2014

September månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0,1). Månadens orderingång utgörs framförallt av reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien.

Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per september till cirka MUSD 2,8 (f.å. MUSD 5,6), en minskning med cirka 50%, vilket framförallt beror på att den första ordern från IAI, till ett värde av cirka 3,3 MUSD, erhölls augusti 2013.

Orderboken per den siste september uppgick till cirka MUSD 5,0 (f.å. MUSD 3,9) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken består till cirka 82% av utvecklingsprojekt och 18% av kommersiella antenner.

För närvarande är allt fokus inriktat på att färdigställa de första prototyperna för leverans till IAI och att förbereda efterföljande serieleveranser av KU100MIL. Dessutom jobbar vi med att leverera de tre specialutrustade C240 antennerna samt att slutföra första leveransen till Indra inom ramen för pågående X/Ka projekt.

Framgångsrikt genomförda leveranser kommer relativt omgående innebära serieleveranser och redan under första kvartalet 2015 kommer pågående utvecklingsprojekten med IAI och Indra att övergå till leveransprojekt med leveranser under flera år. Därtill innebär leveranserna att C2SAT kan visa upp de nya produkterna och därigenom slutföra pågående diskussioner om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas. Detta avser inte bara Ku100MIL utan även för C240 där vi fortsatt räknar med ytterligare order för specialanpassade C240 när de första tre antennerna, som nu finns i order, levererats. Den första av dessa levereras redan under nästa vecka.

Fördelning Orderingång (MUSD)            
  sept
2014
sept
2013
(%)
Förändring  
y-t-d 2014 y-t-d 2013 (%)
Förändring
Europa - - n.a 0,3 0,7 -58,9 
Asien 0,1 0,1 - 1,0 1,2 -15,2
Övriga länder - - n.a 1,0 3,3 n.a
Totalt 0,1 0,1 - 2,3 5,2 -56,4
Fördelning orderingång (MUSD)            
  sept 
2014
sept
2013
(%)
Förändring
y-t-d 2014 y-t-d 2013 (%)
Förändring
Antenner, Kommersiella - - n.a 0,6 0,5 14,1
Utvecklingsprojekt - - n.a 1,3 4,4 -70,3
Eftermarknadsförsäljning 0,1 0,1 - 0,4 0,3 48,0
AIMS - - n.a 0,0 0,0 n.a
Övrigt - - n.a - - n.a
Totalt 0,1 0,1 - 2,3 5,2 56,4

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 oktober 2014

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se
Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

Filer för nedladdning
2015-04-24

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 nu genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån. 22 933 885 aktier emitteras till kurs 0,07 kronor per aktie.

2015-02-23

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 9 mars 2015 för att besluta om dels ny styrelse, dels emissionsbemyndigande. Detta sker mot bakgrund av de förändringar som skett i Bolaget under hösten, med en ny ledning, ett tydligare strategiskt fokus samt förändringar i bolagets ägarstruktur.

2015-02-19

ASTG har tillsammans med SETEX tecknat en så kallad MOU (Memorandum Of Understanding), en avsiktsförklaring, att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien. Samarbetet med SETEX har inletts på grund av det stora intresset för ASTGs produkter i Brasilien och med anledning av att det i Latinamerika krävs en lokal representant för att komma in på marknaden och få kontrakt. I ett första steg ska ASTG och SETEX gemensamt presentera ASTGs produkter för en handfull potentiella kunder. Nästa steg i processen är att ingå avtal om djupare samarbete.

2015-02-13

AIMS har nu erhållit en första order på en AIMS FOG IMU från AIMS distributör Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina som utvecklar system inom simulering och buss- kommunikation med fokus på flyg- och fordonsindustrin. AIMS FOG IMU är ur AIMS produktportfölj den produkt som har högst prestanda med fiberoptiska gyron för krävande applikationer.

<<
1
...
16
17
18
19
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.