Pressmeddelanden

ASTG och DataPath ingår avtal beträffande försäljningssamarbete

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och "dual-band" lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath's kunder.

"DataPath är en ansedd leverantör av mobila och bärbara VSAT-produkter för landbaserade användare med ett omfattande internationellt försäljningsnätverk och med fokus på liknande kundkrav som vi, säger Ulf Sundqvist, tf VD för ASTG, i ett uttalande. "Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och DataPath's produkter för användare på land kompletterar varandra väl, och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden".

I mer än 25 år har DataPath varit en betrodd leverantör av specialdesignade helhetslösningar inom telekommunikationsområdet. ASTG's marina antenner är ett naturligt komplement till DataPath's breda portfölj av fjärranslutna nätverkslösningar, "communication-on-the-pause" antenner, cybersäkerhetslösningar, programvara för nätverksövervakning och kontroll samt företagstjänster och underhåll ute på fältet.

"Med tanke på att DataPath traditionellt tillhandahåller pålitlig kommunikation till kunder i utmanande miljöer ser vi stora möjligheter för vår globala kundbas att kunna dra nytta av att ASTG's högkvalitativa marina antenner läggs till våra produkterbjudanden," säger Carsten Drachmann, DataPath's Senior VP & General Manager för Bärbara Terminaler och Internationell Försäljning.

STOCKHOLM - 28 augusti 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Om DataPath® Inc.

Pålitlig realtidskommunikation är avgörande för att nå framgång med uppdrag i avlägsna områden och högriskmiljöer. DataPath är specialiserat på avancerade kommunikationslösningar, skräddarsydda för unika krav som ställs av kunder inom flyg- och media industri, statliga organisationer och kritiska infrastrukturkunder. DataPath's lösningar omfattar ett utbud av både anpassade och kommersiella standardlösningar avseende produkter för fältkommunikation och informationsteknologi, inklusive satellitkommunikationssystem, nätverkshanteringsprogram och cybersäkerhetstjänster. Alla erbjudanden backas upp av 24x7 kundsupport och globalt fältstöd. Mer information finns på www.datapath.com.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.