Pressmeddelanden

ASTG och DataPath ingår avtal beträffande försäljningssamarbete

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och "dual-band" lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath's kunder.

"DataPath är en ansedd leverantör av mobila och bärbara VSAT-produkter för landbaserade användare med ett omfattande internationellt försäljningsnätverk och med fokus på liknande kundkrav som vi, säger Ulf Sundqvist, tf VD för ASTG, i ett uttalande. "Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och DataPath's produkter för användare på land kompletterar varandra väl, och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden".

I mer än 25 år har DataPath varit en betrodd leverantör av specialdesignade helhetslösningar inom telekommunikationsområdet. ASTG's marina antenner är ett naturligt komplement till DataPath's breda portfölj av fjärranslutna nätverkslösningar, "communication-on-the-pause" antenner, cybersäkerhetslösningar, programvara för nätverksövervakning och kontroll samt företagstjänster och underhåll ute på fältet.

"Med tanke på att DataPath traditionellt tillhandahåller pålitlig kommunikation till kunder i utmanande miljöer ser vi stora möjligheter för vår globala kundbas att kunna dra nytta av att ASTG's högkvalitativa marina antenner läggs till våra produkterbjudanden," säger Carsten Drachmann, DataPath's Senior VP & General Manager för Bärbara Terminaler och Internationell Försäljning.

STOCKHOLM - 28 augusti 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Om DataPath® Inc.

Pålitlig realtidskommunikation är avgörande för att nå framgång med uppdrag i avlägsna områden och högriskmiljöer. DataPath är specialiserat på avancerade kommunikationslösningar, skräddarsydda för unika krav som ställs av kunder inom flyg- och media industri, statliga organisationer och kritiska infrastrukturkunder. DataPath's lösningar omfattar ett utbud av både anpassade och kommersiella standardlösningar avseende produkter för fältkommunikation och informationsteknologi, inklusive satellitkommunikationssystem, nätverkshanteringsprogram och cybersäkerhetstjänster. Alla erbjudanden backas upp av 24x7 kundsupport och globalt fältstöd. Mer information finns på www.datapath.com.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-06-19

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

2018-06-04

Valberedningen i ASTG AB ("Bolaget"), som utgörs av Otto Persson (eget innehav samt representant för Reidar Östman), Andreas Adelgren (representerar Gunnar Syk och Johannes Svensson) och Leif Daruk (representerar ett antal mindre aktieägare), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 12-15enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

2018-06-04

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG erhållen beställning av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel, samt planerad nyemission om cirka 24 miljoner kronor.

2018-05-28
Regulatorisk
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)
2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

1
2
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.