Pressmeddelanden

ASTG minimerar sin exportrisk genom avtal med Collector Bank

ASTG har tecknat ett avtal om köp av fakturafordringar med Collector Bank för att minimerar sin exportrisk och komplettera det rörelsekapitallån som meddelades tidigare i veckan. Genom avtalet kan ASTG sälja sina kundfakturor till Collector Bank, som tar över risken och sedan får betalning från kunden på fakturadatum.

Avtalet hjälper också kassaflödet. ASTG kommer att få kontantbetalning från Collector Bank inom några dagar efter leverans och fakturering, istället för 30 eller 60 dagar senare. Villkoren är "USD LIBOR 90" + marknadsmässigt påslag på fakturavärdet. Avtalet täcks av Euler Hermes kreditförsäkring.

"Collector Bank är väldigt glada över förtroendet och ser fram emot att växa tillsammans", säger Anna Karin Klav, Key Account Manager på Collector Bank

"Detta avtal är mycket bra för ASTG och hjälper till att minimera risken i samband med insamling av pengar från utländska kunder i olika delar av världen, vilket ibland kan vara en stor utmaning för ett mindre företag som ASTG. Vi uppskattar Collector Banks proaktiva inställning och förtroende gentemot vår verksamhet", säger Carsten Drachmann.

Carsten Drachmann, VD

6 september 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO
Email: carsten.drachmann@astg.se
Telefon: +44-7444 475949

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019 kl. 14.00 CET. 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter