Pressmeddelanden

ASTG meddelar att de har nått en överenskommelse med en stor försvarsentreprenör för det tidigare tillkännagivna IMU-utvecklingsprojektet

ASTG startar omedelbart IMU-utvecklingsprojekt med stor försvarsentreprenör

Som tidigare meddelades den 12 december 2019 har ASTG valts som primär leverantör av IMU:er för ett projekt som drivs av en stor försvarsentreprenör. Samtidigt undertecknades en avsiktsförklaring med syftet att förhandla fram ett IMU-utvecklingsprojekt. En överenskommelse har nåtts om att starta ett sådant utvecklingsprojekt och ASTG påbörjar design- och specifikationsarbetet tillsammans med kunden. Det förväntas att utvecklingsprojektet pågår i 12 till 18 månader innan ett fullständigt systemtest på kundens produkt startas, med IMU från ASTG som en nyckelkomponent.

Programmet kommer att vara baserat på milstolpar och order såväl som betalningar kommer att släppas av kunden allt eftersom projektet fortskrider. ASTG har initialt fått en order om 0,5 MSEK för att omedelbart starta utvecklingsarbetet.

"Jag är mycket nöjd med att meddela att vi har nått detta avtal med vår kund om att starta utvecklingsarbetet av IMU för deras produkt. Vårt samarbete med kunden utvecklas stadigt och som planerat. Som förväntat och tidigare kommunicerats, kommer ASTG att få IMU-volymorder när kunden tar order från sina kunder. Eftersom det här är statliga affärer är den exakta tidpunkten för sådana order osäker i detta skede, men ingenting tyder hittills på någon förändring i volymerna som kunden tidigare meddelat till ASTG. ", Säger Carsten Drachmann, VD på ASTG i en kommentar.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2020 kl. 11.00 CET.

Filer för nedladdning
1
2
...
32
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter