Pressmeddelanden

ASTG har tecknat ett låneavtal för 15 MSEK för att säkerställa nödvändigt rörelsekapital som behövs under de kommande tre kvartalen.

"Jag är glad att kunna meddela att vi nu har säkerställt det nödvändiga rörelsekapitalet för att leverera vår orderstock till vår israeliska kund under de kommande tre kvartalen. Som nämnts i rapporten för andra kvartalet, förväntar vi oss att vara nettokassaflödes-positiva från vår leverans till Israel, och det tillfälliga rörelsekapitalet behövs för att säkerställa smidig leverans i tid. Detta avtal ger oss också möjlighet att starta planerade affärsutvecklings- och produktutvecklingsaktiviteter både inom AIMS och SatCom", säger VD Carsten Drachmann.

3 september 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Carsten Drachmann, CEO
Email: carsten.drachmann@astg.se
Telefon: +44-7444 475949

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 12.00 CET. 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter