Pressmeddelanden

ASTG erhåller beställning av demosystem av samarbetspartnern Datapath Inc.

Jag får härmed meddela att ASTG AB (publ) denna dag har erhållit beställning av ett demosystem från Datapath Inc. som kommer att användas vid marknadsföring av ASTG ABs antenner på den globala marknaden. Ordern uppgår till ett värde av ca 700 000 sek.

- Beställningen är ett uttyck för de utomordentliga relationerna som finns mellan ASTG AB och Datapath Inc samt den gemensamma viljan att expandera försäljningsvolymen av ASTG ABs antenner på den globala marknaden säger tf. VD David Svenn.

Kista den 14 maj 2019. 

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)
Styrelsen

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

David Svenn, styrelseledamot.
Telefon: 070-331 09 95

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 11.02. CEST.

Filer för nedladdning
2020-05-18
Regulatorisk
2020-05-18
Regulatory
2020-04-20
Regulatorisk
2020-04-20
Regulatory
2020-04-03
Regulatorisk
2020-04-03
Regulatory
1
2
...
13
>>

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter