Pressmeddelanden

Andra prototypen levererad till IAI

C2SAT har idag levererat den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Konfigurationen mellan den första och den andra antennen prototypen till IAI skiljer sig åt. Nu kvarstår gemensamma tester tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017.

Leveransen innebär också att C2SAT nu kan visa upp C2SATs nya produkter för övriga potentiella kunder och därigenom slutföra diskussioner med andra intressenter om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling "Med detta kan vi nu verkligen blicka framåt. Vi går nu in i en helt ny fas, dels i IAI projektet där utvecklingsarbetet övergår till tester och därefter serieleveranser, dels att vi nu kan proaktivt slutföra diskussioner med ett stort antal intressenter som visat stort intresse att inleda utvecklingsprojekt med C2SAT baserat på våra nya produkter".

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 februari 2015

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se
Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

Filer för nedladdning
2015-05-26

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

2015-04-24

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 nu genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån. 22 933 885 aktier emitteras till kurs 0,07 kronor per aktie.

2015-02-23

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 9 mars 2015 för att besluta om dels ny styrelse, dels emissionsbemyndigande. Detta sker mot bakgrund av de förändringar som skett i Bolaget under hösten, med en ny ledning, ett tydligare strategiskt fokus samt förändringar i bolagets ägarstruktur.

<<
1
...
16
17
18
19
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.