Pressmeddelanden

ASTG and DataPath to Cooperate in Sales

ASTG, a developer of military-grade maritime satellite antennas, announced today that the company has signed an agreement with DataPath, Inc., a leading provider of remote communications and information technology solutions to the aerospace, broadcast, government and critical infrastructure markets, to cooperate regarding sales and distribution of ASTG's stabilized VSAT antennas. Under the agreement, a number of Ku-band, Ka-band, and dual- band solutions from ASTG will be made available to DataPath's customers.

"DataPath is a reputable provider of mobile and portable VSAT products for land-based users with a comprehensive international sales network focused on similar critical customer requirements as we are," said Ulf Sundqvist, CEO of ASTG, in a statement. "Our VSAT products for the maritime market and DataPath's products for users on the ground complement each other well, and we are very enthusiastic about what this cooperation might bring in the future".

For more than 25 years, DataPath has been a trusted provider of end-to-end specialty telecommunications solutions. ASTG's maritime antennas are a natural adjacency to DataPath's broad portfolio of remote networking solutions, communications-on-the-pause antennas, cybersecurity solutions, network monitor and control software, and professional and field support services.

"Considering DataPath's legacy of providing reliable communications to customers in challenging environments, we see great opportunities for our global customer base to benefit from the addition of ASTG's high-quality maritime antennas to our product offerings," said Carsten Drachmann, DataPath's Senior VP & General Manager of Portable Terminals and International Sales.

STOCKHOLM - Aug. 28, 2017

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:

Ulf Sundqvist, acting CEO ASTG
Phone nr: +46 73 041 2099
e-mail: ulf.sundqvist@astg.se

About DataPath® Inc.

In remote and high-risk operating environments, dependable real-time communications are critical to situational awareness and mission success. DataPath specializes in advanced communications solutions tailored to the unique requirements of aerospace, broadcast, government, and critical infrastructure clients. Our solutions include a range of both custom and commercial off-the-shelf field communications and information technology products, including satellite communication systems, network management software, and cybersecurity services. All of the offerings are backed by 24x7 customer care and global field support. At DataPath we are passionate about helping our clients achieve mission success. For more information, visit www.datapath.com.

About Advanced Stabilized Technologies Group AB

ASTG AB develops, manufactures and supplies innovative 4-axes stabilised VSAT antennas, especially designed for hi-end marine installations. The company also runs development projects based on the C2SAT antenna robot. ASTG includes the wholly owned subsidiary AIMS AB, which develops and sells advanced inertial sensors (IMU's) intended for measuring movements in three dimensions. The company headquarters are in Stockholm.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.