Pressmeddelanden

Advanced Stabilized Technologies Group halvårsrapport januari-juni 2015

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.
- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

VD Andreas Adelgrens kommentar
Det värsta är inte vad man vet, utan vad man inte vet. Just så kände alla vi som gick in den 30 juli, i vad vi internt kallat räddningen av ASTG AB. Vår gemensamma ståndpunkt var och är alltjämt att göra allt vi kan för att rädda och vända detta lilla svenska teknikunder med dess internationellt erkända produkt, den 4-axliga stabiliserande VSAT antennen.

Utmaningen är nog lika komplex som målet är hägrande. Vi har en ryggsäck att hantera, liksom ett nu och en framtid att säkra. Ryggsäcken är idag betydligt lättare än den var för en dryg månad sedan och vi vet nu betydligt mer än vi inte vet och visste. Vi har arbetat oerhört hårt mot målet att göra ASTG AB skuldfritt, samtidigt som vi säkrat finansieringen av vårt projekt med israeliska IAI. Detta projekt är helt unikt i hela ASTG ABs historia, då det är serieleveranser som rullar igång, "bara" IAI får sin tredje och sista skarpa antenn. När väl denna är levererad väntar en första serieproduktion om 19 antenner. Följdorders är redan påtalade.

För att utöver finansieringen säkra våra åtaganden gentemot IAI söker vi nu på allvar efter riktigt kompetenta medarbetare. Det handlar både om att återupprätta förtroendet hos leverantörer och Bolagets så viktiga konsulter som att finna nya medarbetare i toppklass. Själv har jag haft förmånen att träffa en person med mångårig erfarenhet från antennbranschen, som dessutom besitter egenskapen av att vara "Bolagsbyggare." ASTG AB är inte betjänt av "högflygare" som frågar efter lönenivån innan de berättat vad de egentligen kan bidra med. Nej, vad vårt värdebygge behöver är personer som händer och inte hela tiden väntar på att någon annan ska hända åt dem.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla Er som tror på oss. Det är tack vare Er som Bolaget är vid liv och idag faktiskt har fått fram en fantastisk VSAT-antenn, som dessutom är internationellt erkänd ( åsyftar här den mindre antenn, kallad P9, som primärt togs fram till israeliska IAI ).

Vad som för mig personligen började som ett genuint engagemang för ASTG AB på Twitter, har idag, om Ni frågar mig, potential att faktiskt skriva historia. Min drivkrafts bränsle är att under ledorden: Rakhet, Öppenhet och Ärlighet få detta att flyga tillsammans med alla Er som delar tron att: 1 ( en bra produkt ) + 1 ( en fantastisk kund ) alltid blir minst 2, ibland till och med 3, men aldrig 0!

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-11-05

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 09.00.

2015-11-03

För att ta till vara bolagets produktvärden och till fullo ge dessa så goda förutsättningar som möjligt att bli en försäljningssuccé, har vi knutit tre operativa nyckelpersoner till bolaget.

2015-10-23

ASTG AB har nu förvärvat de av C2SAT Communications AB:s och C2SAT Communications Technology AB:s sedan konkursen vilande rörelserna från konkursbona. ASTG AB:s förvärv har skett med den rätt respektive säljare må haft tillgång till i de förut bedrivna rörelserna.

2015-10-15

Den nya styrelsen i ASTG AB, har nu fått bekräftat att, Gästrike Invest AB fått samtliga sina aktier i ASTG AB försålda. Vi har idag, sedan i somras, en helt ny ägarstruktur i ASTG AB, där Gästrike Invest AB:s tidigare roll i och runt ASTG AB, tillhör just det som varit. Detsamma gäller Exeotech Invest AB.

2015-10-15

Vi har under de senaste veckorna mottagit ett antal skarpa förfrågningar rörande ASTG AB:s helägda dotterbolag AIMS AB. Frågeställare är företag lokaliserade både i Europa och Asien. Vi har även besökt ett företag med global försäljning där det "visade sig" att AIMS AB:s produkter redan är implementerade i maskiner för automatiserade gruvor i främst Australien och Chile. Denna marknad är mycket intressant då just automation i gruvor är framtiden.

2015-10-14

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

As previously informed ASTG's new board of directors and principal owner have been in discussion with GEM Global Yield Fund LLC SCS and GEM Investments America LCC with the purpose of rescinding the financing agreement entered into by the parties.

<<
1
...
10
11
12
13
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.