Pressmeddelanden

Advanced Stabilized Technologies Group halvårsrapport januari-juni 2015

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.
- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

VD Andreas Adelgrens kommentar
Det värsta är inte vad man vet, utan vad man inte vet. Just så kände alla vi som gick in den 30 juli, i vad vi internt kallat räddningen av ASTG AB. Vår gemensamma ståndpunkt var och är alltjämt att göra allt vi kan för att rädda och vända detta lilla svenska teknikunder med dess internationellt erkända produkt, den 4-axliga stabiliserande VSAT antennen.

Utmaningen är nog lika komplex som målet är hägrande. Vi har en ryggsäck att hantera, liksom ett nu och en framtid att säkra. Ryggsäcken är idag betydligt lättare än den var för en dryg månad sedan och vi vet nu betydligt mer än vi inte vet och visste. Vi har arbetat oerhört hårt mot målet att göra ASTG AB skuldfritt, samtidigt som vi säkrat finansieringen av vårt projekt med israeliska IAI. Detta projekt är helt unikt i hela ASTG ABs historia, då det är serieleveranser som rullar igång, "bara" IAI får sin tredje och sista skarpa antenn. När väl denna är levererad väntar en första serieproduktion om 19 antenner. Följdorders är redan påtalade.

För att utöver finansieringen säkra våra åtaganden gentemot IAI söker vi nu på allvar efter riktigt kompetenta medarbetare. Det handlar både om att återupprätta förtroendet hos leverantörer och Bolagets så viktiga konsulter som att finna nya medarbetare i toppklass. Själv har jag haft förmånen att träffa en person med mångårig erfarenhet från antennbranschen, som dessutom besitter egenskapen av att vara "Bolagsbyggare." ASTG AB är inte betjänt av "högflygare" som frågar efter lönenivån innan de berättat vad de egentligen kan bidra med. Nej, vad vårt värdebygge behöver är personer som händer och inte hela tiden väntar på att någon annan ska hända åt dem.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla Er som tror på oss. Det är tack vare Er som Bolaget är vid liv och idag faktiskt har fått fram en fantastisk VSAT-antenn, som dessutom är internationellt erkänd ( åsyftar här den mindre antenn, kallad P9, som primärt togs fram till israeliska IAI ).

Vad som för mig personligen började som ett genuint engagemang för ASTG AB på Twitter, har idag, om Ni frågar mig, potential att faktiskt skriva historia. Min drivkrafts bränsle är att under ledorden: Rakhet, Öppenhet och Ärlighet få detta att flyga tillsammans med alla Er som delar tron att: 1 ( en bra produkt ) + 1 ( en fantastisk kund ) alltid blir minst 2, ibland till och med 3, men aldrig 0!

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-12-04

Styrelsen i ASTG AB vill vara ytterst tydlig med att vi nu anser att städfasen är över. Då städningens omfattning varit så pass betydande vill vi ändå reservera oss för om det mot all förmodan skulle dyka upp något historiskt som vi inte känner till idag.

2015-11-27
  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5 MSEK (19,2)
  • EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)
2015-11-24

ASTG AB och Exeotech Invest AB har ingått slutuppgörelse där samtliga mellanhavanden en gång för alla skall regleras.

2015-11-23

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

2015-11-10

Den 22 oktober 2015 reglerade ASTG AB hela C2SAT Communications AB:s lån till Swedbank a 3.039 284,79 kronor. Som generella borgenärer stod ASTG AB, Exeotech Invest AB och Gästrike Invest AB.

2015-11-05

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 09.00.

2015-11-03

För att ta till vara bolagets produktvärden och till fullo ge dessa så goda förutsättningar som möjligt att bli en försäljningssuccé, har vi knutit tre operativa nyckelpersoner till bolaget.

<<
1
...
9
10
11
12
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.