Pressmeddelanden

2019-03-26
Regulatorisk

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

2019-03-11
Regulatorisk

ASTG får härmed meddela att ASTG har upptagit ett lån på kapitalmarknaden om 5 mkr. Lånet är ett kortfristigt lån som skall återbetalas på 3-6 månader. ASTG betalar 5 % av lånesumman i etableringsavgift och därefter 1 % per påbörjad trettiodagarsperiod i ränta på lånet.

2019-02-27
Regulatorisk

Kunden i volymupphandlingen av IMU:er har meddelat att de känner sig komfortabla med ASTG:s grunddesign vilket innebär att ASTG:s IMU har klarat de kritiska testerna som genomförts i januari 2019. I och med detta har ASTG och kunden förtydligat det fortsatta arbetet i samband med den utvärdering som pågår.

2019-02-25
Regulatorisk
2019-02-21
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-2,7 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK (-4,0 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,006 SEK (-0,01 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-2,5 MSEK)

Helår: januari - december 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (4,6 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-8,2 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -12,6 MSEK (-11,8 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 8,7 MSEK (-11,7 MSEK)
2018-12-11
Regulatorisk

På grund av felaktiga uppgifter meddelas nu att Bolaget, i anledning av konvertering, tillförs 125 671 125 b-aktier och inte 209 004 458 aktier som tidigare har kommunicerats.

2018-12-11
Regulatorisk

Jag får härmed meddela att ASTG AB (publ) ("Bolaget") har erhållit begäran om konvertering avseende konvertibler utgivna av bolaget den 19 juni 2018 till kursen 0,024 kr. Styrelsen för Bolaget har nu beslutat om att konvertera till den angivna kursen. I pressmeddelande av den 24 september 2018 har Bolaget redogjort för de motsättningar i Styrelsens redogörelse med förslag till beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser som föreligger.

<<
1
2
3
4
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.