Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

Claes Lindqvist Styrelseordförande

Övriga uppdrag: VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB, Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2, Styrelseledamot i Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ), Orezone AB (publ), m fl.

Lars Jehrlander Styrelseledamot

Inga övriga uppdrag.

Erik Claesson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Director Head of Industry Solutions Development, Ovako Group.

Otto Persson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: VD Train Alliance Sweden AB, styrelseledamot i Orezone AB (publ).

Ulf Sundqvist Styrelsesuppleant och VD

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

PricewaterhouseCoopers AB är revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.