Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

Claes Lindqvist Styrelseordförande

Övriga uppdrag: VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB, Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2, Styrelseledamot i Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ), Orezone AB (publ), m fl.

Lars Jehrlander Styrelseledamot

Inga övriga uppdrag.

David Svenn Styrelseledamot och tf VD

Övriga uppdrag: Advokat hos Advokaterna Magnusson, Ingerman, Holmén & Svenn i Jönköping

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

PricewaterhouseCoopers AB är revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.