Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

David Svenn Styrelseordförande

Övriga uppdrag: Advokat hos Advokaterna Magnusson, Ingerman, Holmén & Svenn i Jönköping.

Lars Jehrlander Styrelseledamot

Inga övriga uppdrag.

Bengt Jagéus Styrelseledamot
Magnus Edman Styrelseledamot
Jonas Eklind Styrelseledamot

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

PricewaterhouseCoopers AB är revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.