Ledning

Ulf Sundqvist VD

Ulf har en kandidat examen i Ekonomi (1981) från Umeå Universitet. Efter utbildningen arbetade han drygt 20 år på Ericsson, främst med försäljning av mobiltelefonsystem på exportmarknaderna i Asien.

Sedan början av 2000-talet har han varit verksam i ett antal små och medelstora företag inom den statliga lotteriindustrin och i satellitindustrin. Ulf har bland annat ansvarat för exportförsäljning i EssNet AB och C2SAT Communications AB, och även verkat som VD i Bet IT Sweden AB.

Per Stenfeldt CFO

Per Stenfeldt har en bakgrund inom NGO-sektorn med erfarenhet från bistånds och missionsprojekt i Asien och Afrika. Senast kommer Per från Life and Peace Institute som Finance Manager med erfarenhet av fredsbyggande insatser på Afrikas horn.

Tidigare jobbade Per som ekonomichef för Ljus i Öster med fokus mot Ryssland, Centralasien och Kina. Dessförinnan var Per projektledare för ett mikrofinansieringsprojekt hos ICC i Kambodja.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala Universitet 2002-2006.

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.