Ledning

David Svenn tf VD

Övriga uppdrag: Advokat hos Advokaterna Magnusson, Ingerman, Holmén & Svenn i Jönköping

Per Stenfeldt CFO

Per Stenfeldt har en bakgrund inom NGO-sektorn med erfarenhet från bistånds och missionsprojekt i Asien och Afrika. Senast kommer Per från Life and Peace Institute som Finance Manager med erfarenhet av fredsbyggande insatser på Afrikas horn.

Tidigare jobbade Per som ekonomichef för Ljus i Öster med fokus mot Ryssland, Centralasien och Kina. Dessförinnan var Per projektledare för ett mikrofinansieringsprojekt hos ICC i Kambodja.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala Universitet 2002-2006.

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.