Bolagsstämma

Årsstämma den 19 juni 2018

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Förslag till ny bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.