Bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 24 oktober 2018

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till ny bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.