Bolagsstyrning

Advanced Stabilized Technologies Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Advanced Stabilized Technologies Group följer aktiebolagslagen (2005:551), de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på NGM Nordic SME, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Advanced Stabilized Technologies Groups bolagsordning.

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+45 4063 4036 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter