Bolagsstyrning

Advanced Stabilized Technologies Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Advanced Stabilized Technologies Group följer aktiebolagslagen (2005:551), de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på NGM Nordic MTF, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Advanced Stabilized Technologies Groups bolagsordning.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.