Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

I ASTG finns 29 530 208 A-aktier samt 700 739 594 B-aktier Aktiekapitalet uppgår till 16 765 221,03 SEK. Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear.

År Händelse Kvot Ändring av antal aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2014 Ingående värde 0,023925     82 372 257 1 970 766
2015 Nyemission 0,023925 22 933 885 548 693 105 306 142 2 519 460
2015 Nyemission 0,023925 25 920 750 620 154 131 226 892 3 139 613
2015 Nyemission 0,023925 14 414 440 344 865 145 641 332 3 484 479
2015 Nyemission 0,023925 80 301 910 1 921 223 225 943 242 5 405 702
2015 Nyemission 0,023925 11 717 850 280 350 237 661 092 5 686 052
2016 Nyemission 0,023925 40 000 000 957 000 277 661 092 6 643 042
2017 Nyemission 0,023925 15 839 103 378 914 293 498 195 7 021 956
2017 Nyemission 0,023925 67 733 333 1  620 523 361 231 528 8 642 479
2017 Nyemission 0,023925 10 000 000 239 250 371 231 528 8 881 729
2018 Nyemission 0,023925 329 507 978 7 883 491 700 739 596 16 765 221

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.