Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 31 mars 2018

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
 Reidar Östman privat, närstående och via bolag 49 272 913 13,3
 Aktier ägda av styrelsen och verkställande direktör 6 060 000 1,6
 Övriga aktieägare <9% (2 831 aktieägare) 315  898 615 85,1
Totalt 371 231 528 100,0

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.