Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 30 september 2018

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel aktier (%) Andel röster (%)
Reidar Östman privat, närstående och via bolag 29 530 208 200 000 4,1 29,7
Aktier ägda av styrelsen och verkställande direktör 0 50 101 667 6,9 5,0
Övriga aktieägare <9% (2 813 aktieägare) 0 650 437 927 89,1 65,3
Totalt 29 530 208 700 739 594 100,0 100,0

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.