Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 31 december 2018

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel aktier (%) Andel röster (%)
R Östman Invest AB 29 530 208 0 29,6% 4,0%
Aktier ägda av styrelsen och verkställande direktör 0 11 890 000 1,2% 1,6%
Övriga aktieägare <9% (2 840 aktieägare) 0 688 849 594 69,2 94,4%
Totalt 29 530 208 700 739 594 100,0% 100,0%

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.