Aktien

ASTG har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. Det finns 29 530 208 A-aktier samt 825 739 593 B-aktier med ett kvotvärde om 0,000684678 kronor per aktie. A-aktierna berättigar till tio röster per aktie och B-aktierna till en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  ASTG B
Aktiens ISIN-kod: SE0011089663

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.