Aktien

ASTG har gett ut aktier i ett aktieslag. Det finns 700 739 506 aktier utgivna med ett kvotvärde om 0,023925 kronor per aktie. Samtliga aktier har lika rösträtt och lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: ASTG-MTF
Aktiens ISIN-kod: SE0005676277

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.