Investor relations

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

IR-Kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+44 7 4444 75 949 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera på våra nyheter