Investor relations

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

Företrädesemission i ASTG

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

Läs mer.

  
maj 02 2019
Delårsrapport Q1 2019
maj 14 2019
Årsstämma

IR-kontakt

David Svenn IR-kontakt
070-331 0995 david.svenn@advokaterna.org

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.