Investor relations

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

  
november 20 2019
Extra bolagsstämma

Kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt

Carsten Drachmann IR-kontakt
+44 7 4444 75 949 carsten.drachmann@astg.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.