Pressmeddelanden

Teckningsoptionsprogrammet förföll

Det teckningsoptionsprogram för personer i ledande ställning som presenterades vid årsstämman 2015 har förfallit. Programmet skulle vid fullt utnyttjande ha ökat antalet aktier i ASTG med 18 miljoner stycken. Programmet var dock villkorat av att ASTG-aktien handlades som lägst till det volymviktade snittet 50 öre under de sista tio handelsdagarna i mars detta år. När programmet presenterades handlades ASTG-aktien runt 8 öre. Teckningskursen var satt till 15 öre/aktie.

3 april 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Vd Andreas Adelgren
Telefon: 072-73 74 317

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. 

Filer för nedladdning
2017-03-23
Regulatorisk
2017-03-16
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2016. Plats Memory Hotell Kista.

2017-03-06
Regulatorisk
2017-03-02
Regulatorisk

ASTG och Indra har valt att ingå en omfattande strategisk allians. 

2017-03-02
Regulatory

ASTG and Indra have decided to enter into a comprehensive strategic alliance. 

2017-03-02

Årsredovisningen samt revisorberättelsen från PWC kommer nu i dess helhet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

<<
1
2
3
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.