Pressmeddelanden

Styrelseförändring i ASTG

Styrelseledamot Carl-Otto Dahlberg har, på egen begäran, avgått ur Advanced Stabilized Technologies Group ABs (publ) styrelse per den 25:e november 2014.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Pressrelease 2014-11-28.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum ASTG

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här

STOCKHOLM, SVERIGE, 28 november 2014

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande,
fredrik.nygren@astg.se

Jan Otterling, VD/CEO,
jan.otterling@astg.se

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Om Advanced Stabilized Technologies Group
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

Filer för nedladdning
2014-10-16

September månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0,1). Månadens orderingång utgörs framförallt av reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien.

<<
1
...
16
17
18
19
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.