Pressmeddelanden

Lars Jehrlander anställs på 20%

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

Under sin yrkeskarriär har Lars Jehrlander innehaft bland annat följande poster;

SWE-DISH Satellite Systems: VD, Nov 2002-Nov 2009

BlueFactory: President, Feb 2002-Okt 2002

Allgon Systems AB: President, Okt 2000-Feb 2002

Ericsson: Controller, General Manager Marketing & Sales, Director, VP Business Operations mm, 1982-Sept 2000

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

- Jag har allt sedan mitt tillträde i ASTG AB varit övertygad om att bolagets produkter, med rätt folk på rätt plats har stora möjligheter att erhålla både nationellt liksom internationellt erkännande. Idag är jag på intet sätt ensam i denna tro, som i allra högsta grad varit min största drivkraft genom hela städnings och upprustningsprocessen. Lars Jehrlander är ytterligare ett bevis för att ASTG AB och dess produkter idag verkligen attraherar nyckelspelare eller ett ännu bättre epitet, giganter inom gebitet. Jag ser det som en stor förmån att få ha Lars Jehrlander som bollplank och rådgivare. Betänk att Lars Jehrlander ledde SWE-DISH Satellite Systems på en fantastisk resa som slutade med att DataPath Inc köpte upp bolaget 2007. Lars Jehrlander arbetade vidare i bolaget och var även delaktig då Rockwell Collins Inc förvärvade DataPath/SWE-DISH i juni 2009.
Jag lyfter på mössan trots bister vinterkyla och hälsar Lars välkommen in i "hetluften". 

23 november 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-12-07

ASTG AB har idag erhållit order på två stycken KU II 120 ( P7:or ) från franska LCDC. Slutkunden är en statlig organisation i Asien. Leverans till LCDC i Frankrike kommer att ske i mars 2016.

2015-12-04

Styrelsen i ASTG AB vill vara ytterst tydlig med att vi nu anser att städfasen är över. Då städningens omfattning varit så pass betydande vill vi ändå reservera oss för om det mot all förmodan skulle dyka upp något historiskt som vi inte känner till idag.

2015-11-27
  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5 MSEK (19,2)
  • EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)
2015-11-24

ASTG AB och Exeotech Invest AB har ingått slutuppgörelse där samtliga mellanhavanden en gång för alla skall regleras.

2015-11-23

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

2015-11-10

Den 22 oktober 2015 reglerade ASTG AB hela C2SAT Communications AB:s lån till Swedbank a 3.039 284,79 kronor. Som generella borgenärer stod ASTG AB, Exeotech Invest AB och Gästrike Invest AB.

2015-11-05

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 09.00.

<<
1
...
8
9
10
11
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.