Pressmeddelanden

Advanced Stabilized Technologies Group halvårsrapport januari-juni 2015

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.
- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

VD Andreas Adelgrens kommentar
Det värsta är inte vad man vet, utan vad man inte vet. Just så kände alla vi som gick in den 30 juli, i vad vi internt kallat räddningen av ASTG AB. Vår gemensamma ståndpunkt var och är alltjämt att göra allt vi kan för att rädda och vända detta lilla svenska teknikunder med dess internationellt erkända produkt, den 4-axliga stabiliserande VSAT antennen.

Utmaningen är nog lika komplex som målet är hägrande. Vi har en ryggsäck att hantera, liksom ett nu och en framtid att säkra. Ryggsäcken är idag betydligt lättare än den var för en dryg månad sedan och vi vet nu betydligt mer än vi inte vet och visste. Vi har arbetat oerhört hårt mot målet att göra ASTG AB skuldfritt, samtidigt som vi säkrat finansieringen av vårt projekt med israeliska IAI. Detta projekt är helt unikt i hela ASTG ABs historia, då det är serieleveranser som rullar igång, "bara" IAI får sin tredje och sista skarpa antenn. När väl denna är levererad väntar en första serieproduktion om 19 antenner. Följdorders är redan påtalade.

För att utöver finansieringen säkra våra åtaganden gentemot IAI söker vi nu på allvar efter riktigt kompetenta medarbetare. Det handlar både om att återupprätta förtroendet hos leverantörer och Bolagets så viktiga konsulter som att finna nya medarbetare i toppklass. Själv har jag haft förmånen att träffa en person med mångårig erfarenhet från antennbranschen, som dessutom besitter egenskapen av att vara "Bolagsbyggare." ASTG AB är inte betjänt av "högflygare" som frågar efter lönenivån innan de berättat vad de egentligen kan bidra med. Nej, vad vårt värdebygge behöver är personer som händer och inte hela tiden väntar på att någon annan ska hända åt dem.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla Er som tror på oss. Det är tack vare Er som Bolaget är vid liv och idag faktiskt har fått fram en fantastisk VSAT-antenn, som dessutom är internationellt erkänd ( åsyftar här den mindre antenn, kallad P9, som primärt togs fram till israeliska IAI ).

Vad som för mig personligen började som ett genuint engagemang för ASTG AB på Twitter, har idag, om Ni frågar mig, potential att faktiskt skriva historia. Min drivkrafts bränsle är att under ledorden: Rakhet, Öppenhet och Ärlighet få detta att flyga tillsammans med alla Er som delar tron att: 1 ( en bra produkt ) + 1 ( en fantastisk kund ) alltid blir minst 2, ibland till och med 3, men aldrig 0!

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-09-25

Styrelsen i ASTG AB har i dagarna inlett en utredning av Bolagets tidigare VD Jan Otterling liksom tidigare COO Jonas Rosenkvist. Att åtgärder nu kommer att vidtas grundar sig på den entydiga information vi som ny styrelse tagit del av och som visar att dessa herrar under sin anställning i ASTG AB ägnat sig åt aktiviteter som ej är förenliga med uppdraget som följer med titlarna.

2015-09-24

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

2015-09-24

I pressmeddelande den 27 maj 2015 meddelade ASTG AB att man ingått avtal med Global Emerging Markets Group ( GEM ) om finansiering med upp till 30 MSEK. Den nya styrelsen har i samråd med de nya huvudägarna valt att vid upprepade tillfällen meddela GEM att avtalet sägs upp.

2015-09-15

Den 11 september 2015 avyttrade R Östman Invest AB 10 miljoner aktier i ASTG AB till närstående. Priset sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

2015-09-07

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.
- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

2015-09-04

Representanter för Bolaget har besökt kunden spanska Indra ASTG AB:s styrelseledamot Olov Widigsson jämte störste aktieägaren Reidar Östman har nu i enlighet med vårt löfte till markanden besökt spanska Indra.

2015-09-01

ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs I vår strävan att skapa maximala förutsättningar för både Bolaget och dess aktieägare har vi idag valt att försätta dotterbolaget C2SAT Communication AB i konkurs. Vi har gjort den samlade bedömningen att detta dotterbolag är bortom all räddning.

2015-08-31

Vi har idag fått klartecken att bilda en projektgrupp, vars uppgift blir att säkerställa att ASTG lever upp till sina åtaganden gentemot israeliska IAI.

2015-08-28

Styrelsen i ASTG har i samråd med expertis beslutat att flytta fram halvårsrapporten en vecka till måndagen den 7 september.

<<
1
...
10
11
12
13
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.