Finansiell kalender

januari 24 2018
Extra bolagsstämma
24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista
februari 26 2018
Bokslutskommuniké 2017

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.