Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

I ASTG finns 371 231 528 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 8 881 729 SEK. Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear.

År Händelse Kvot Ändring av antal aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2014 Ingående värde 0,023925     82 372 257 1 970 766
2015 Nyemission 0,023925 22 933 885 548 693 105 306 142 2 519 460
2015 Nyemission 0,023925 25 920 750 620 154 131 226 892 3 139 613
2015 Nyemission 0,023925 14 414 440 344 865 145 641 332 3 484 479
2015 Nyemission 0,023925 80 301 910 1 921 223 225 943 242 5 405 702
2015 Nyemission 0,023925 11 717 850 280 350 237 661 092 5 686 052
2016 Nyemission 0,023925 40 000 000 957 000 277 661 092 6 643 042
2017 Nyemission 0,023925 15 839 103 378 914 293 498 195 7 021 956
2017 Nyemission 0,023925 67 733 333 1  620 523 361 231 528 8 642 479
2017 Nyemission 0,023925 10 000 000 239 250 371 231 528 8 881 729

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.