Ägarförteckning

Ägarförteckning per den 30 september 2017

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
 Reidar Östman privat, närstående och via bolag 50 272 913 13,5
 Aktier ägda av styrelsen och verkställande direktör 6 060 000 1,6
 Övriga aktieägare <9% (2 798 aktieägare) 314  898 615 84,8
Totalt 371 231 528 100,0

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.