Investor relations

Advanced Stabilized Technologies Groups aktie är sedan den 29 januari 2014 listad på NGM Nordic MTF.

ASTG håller extra bolagsstämma den 24 januari 2018

Aktieägarna i ASTG kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. 

Mer information om stämman

  
januari 24 2018
Extra bolagsstämma
24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista
februari 26 2018
Bokslutskommuniké 2017

IR-kontakt

Ulf Sundqvist IR-kontakt
073-041 2099 ulf.sundqvist@astg.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.